Kütteperioodiks valmistu aegsasti! 7 olulist punkti
Ain Alvela
Eramajade ahjud-kaminad tasub üle kontrollida ja hooldada just praegu, kui kütteperiood pole veel kätte jõudnud. | Shutterstock

Varasügisesel remondi- ja hooldustööde ajal ei saa tähelepanuta jätta ka kodu kütteseadmeid, et olla valmis uueks kütteperioodiks, sest ega ju tali taeva jää.

Kuumaveeboiler

Soe hooaeg on õige hetk võtta käsile küttekollete hooldustööd. Iga 2–5 aasta tagant tuleks hooldada kuumaveeboilerit, sest seadmele ajapikku tekkiv katlakivi ja sete vähendavad oluliseks selle efektiivsust. See tähendab aga seda, et vee soojendamiseks kulub märksa rohkem energiat ja raha.

Soojuspump

Kui kütad kodu soojuspumbaga, siis regulaarset erihooldust see seade enamasti ei vaja, piisab vaid filtrite puhastamisest. Küll aga tasub tähelepanelik olla, kui pump hakkab tegema suuremat müra või ei tundu enam nii tõhus. Sel juhul tasub kindlasti pöörduda asjatundjate poole.

Ahjuküte

Ahjukütte puhul ära unusta kutsuda korstnapühkijat! Küttekollet ja suitsulõõre tuleb tahmast puhastada kord aastas, eramajade puhul on korstnapühkija kutsumine kohustuslik vähemalt iga viie aasta tagant. Korstnapühkija kontrollib sedagi, kas kütteseade on heas korras. See on oluline ka selleks, et kodu kindlustuskaitse kehtiks.

Kaugküte

Kaugküttega majades tasub tähelepanu pöörata ka soojatarbevee soojusvahetitele. Kuna süsteemi läbib üheltpoolt soolasid sisaldav joogivesi, siis temperatuuri tõustes sadestuvad soolad soojusvaheti pinnale. See raskendab soojuse ülekannet kaugkütte veelt tarbeveele. Kuidas aga teada, et soojusvaheti hooldamist vajab?

Kõige parem indikaator selleks on, kui soojussõlmes asuvast soojusarvestist on näha, et suvisel perioodil on kaugkütte peavoolu ja tagastuva vee temperatuuride vahe 10 ºC ja vähem. Lahtiste ehk ilma soojusvahetita süsteemide puhul tuleks hoone küttesüsteemi pesta iga 3–5 aasta järel. Oluline on soojusvaheti pesu tellimisel lasta töö teostajal teha ka surveproov. Lisaks võivad puhastamist vajada filtrid ja tasub kontrollida manomeetrite korrasolekut. Soojusvahetite pesu pakub enamik soojussõlmede ja küttesüsteemide hooldusega tegelevaid ettevõtteid.

Gaasiküte

Gaasiküttega majades on soe aeg sobiv selleks, et lasta tehnoruumides paiknevad gaasipaigaldised spetsialistidel üle vaadata, sest aja jooksul võivad sisegaasitorustiku liitekohad hakata lekkima. Samuti tuleks kontrollida torustikel olevate seadmete korrasolekut ja gaasikatla tööd. Suurenenud gaasitarbimist võib sageli põhjustada see, kui gaasikatel ja soojavee ning küttesüsteemi soojusvahetid on kaetud katlakiviga. Sellisel juhul tuleb katlakivi eemaldada ja süsteem läbi pesta.

Lisaks süsteemi pesule tuleb kontrollida ka gaasikatlas olevaid andureid, klappe ja pumpasid. Nii tagad, et talvisel ajal ei teki ootamatuid katla seisakuid. Suviste hooldustöödega aitad ise kaasa sellele, et kütteperioodil töötab kodune gaasipaigaldis probleemideta ja võimalikult säästlikult. Ära võta neid töid ise ette, vaid kasuta kindlasti gaasikatlaid ja -torustikke hooldavate ettevõtete spetsialistide abi.

Küttesüsteemi uuendamine

Aja jooksul muutuvad küttetehnoloogiad ja kütuste hinnad. Seega, kui oled otsustanud uuendada oma kodu küttesüsteemi, tasub teha koos spetsialistidega põhjalik analüüs, hindamaks, milline lahendus või isegi lahenduste kombinatsioon sinu kodule kõige paremini sobib.

Silmas tasub pidada, et kõige rohkem kõiguvad just nafta hinnast sõltuva kütuse hinnad. Nende hulka kuuluvad peamiselt kütteõlid ja maagaas. Stabiilsem on hind puidukütustel ja näiteks elekter-soojuspumpade puhul.

Aknad-uksed korda

Kui sinu kodu aknad on veel millegipärast ajast ja arust, on enne külma paslik need ära vahetada. Sügis-talvisel hooajal on seda meie kliimas märksa tülikam teha.

Kui elad aga vanas puitakendega majas ja akende vahetus ei ole võimalik, võib abiks olla tihendite vahetus. Sama kehtib ka vanemate välisuste kohta, kust samuti külm sisse võib pääseda. Kuigi enamasti kiputakse seda tegema esimeste külmade saabudes, on tegelikult õige aeg tihendit paigaldada sooja ja kuiva ilmaga. Sellega saab igaüks ise hakkama.

Üks võimalus sooja paremini sees hoida on paigaldada aknale termokile.

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid